Pályázati felhívás

Az Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesület (ISZT) pályázatot hirdet 30. életévét a pályázat beérkezési határidejéig be nem töltő általános iskolai, közép- vagy felsőfokú tanulmányokat folytató nappali, esti vagy levelező tagozatos diákok számára, akik akadállyal (fogyatékossággal) élő emberek informatika használatának, biztonságának, valamint életmódjának javítása témájában pályázhatnak.
 
Pályázni lehet:
• ismeretterjesztő vagy tudományos mű (cikk, tanulmány) formájában, melynek terjedelme legalább 5000 karakter legyen,
   ◦ illetve lehet rövidebb, ha a mű egészében vagy lényegében képi vagy hanganyagokat tartalmazó anyag,
• újszerű ötletet, javaslatot kidolgozó elképzeléssel,
• akadállyal élő emberek életminőségét segítő szoftverrel vagy szoftver tervvel, vagy annak megvalósíthatósági javaslatával,
• akadállyal élő emberek életminőségét segítő hardver eszközzel vagy tervvel, illetve ennek kidolgozott ötletével,
• akadállyal élő embereknek vagy őket segítő szervezeteknek segítséget nyújtó, vagy számukra újszerű megoldást kínáló elképzeléssel,
• jogi, adatvédelmi jogi, közgazdaságtani, szociológiai, matematikai, statisztikai stb. művel, amelynek kapcsolatban kell állnia akadállyal élő emberek informatikai problémáival, vagy az érintett emberek informatikai eszköz- vagy megoldás használatával, de a pályaműnek mindenképpen érintenie kell az Internet témakörét,
• akadállyal élő emberek kiberbiztonságát segítő informatikai megoldási javaslattal, megvalósíthatósági tanulmánnyal.
 
A pályázat magyar vagy angol nyelven nyújtható be.
 
A pályázat beadási határideje 2023. augusztus 31. 24.00. és az alábbi címre küldött e-mailben adandó be: [email protected], pályázatok 2023. június 1-től nyújthatók be.
 
Ezen pályázatkiírást bárki szabadon terjesztheti.
 
A pályázat a https://akadalyoknelkul.hu/ honlapon is meghirdetésre kerül.
 
Három, de legfeljebb három helyezést (nyertes pályázatot) kívánunk kihirdetni.
 
A nyertes pályázókat elismerő oklevéllel és pénzzel díjazzuk – együtt a három nyertes pályázó díjazására összesen 250.000,- Ft bérkeretet1 különített el az ISZT. A pénzbeli díjazás feltétele, hogy a nyertes pályázó ajánlja fel, hogy a pályaművét az ISZT az alábbi licenccel közzéteheti:
 
Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! – Így add tovább! 4.0 Nemzetközi Licenc feltételeinek megfelelően felhasználható.
 
A pályázati feltételek:
• A benyújtási határidőig be nem töltött 30-ik életév
• igazolt tanulói, hallgatói jogviszony
• nyertes pályázó felajánlja a nyertes pályaművét hasznosításra a fentiek szerint,
• a pályázó a mellékelten közzétett adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat elolvasta és elfogadta.
 
A pályázatokat az Akadályok nélkül rendezvény szervező bizottsága értékeli ki és az ISZT Hálózatbiztonsági és Adatvédelmi Bizottsága szavaz ez alapján a nyertesekről.
 
Célunk, hogy a nyertes pályázatnak legyen folytatása, a pályázó azt fejlessze tovább, ebben informálisan és formálisan is szeretnénk segítséget nyújtani, inkubálni ötleteket és fejlesztéseket, a pályázót összehozni piaci szereplővel vagy más szervezettel, aki a fejlesztésben és a megvalósításban segíteni és közreműködni tud.
 
A pályázat eredményét 2023. szeptember 21-én hirdetjük ki, az ISZT és a HunCERT honlapján is közzétesszük, illetve ISZT rendezvényen lehetővé tesszük nyertes pályázóknak pályaművük személyes bemutatását.
 
2023. május 29.
 
Dravecz Tibor
az ISZT Hálózatbiztonsági és Adatvédelmi Bizottságának vezetője
 

Melléklet

 
Két vagy több pályázó személy közös pályaművel is pályázhat, azonban közösen pályázók esetén minden egyes pályázónak meg kell felelnie a pályázat feltételeinek.
 
Elvárt, hogy a pályázat anyaga hivatkozzon a felhasznált szerzői jogvédett alkotásokra és felhasznált forrásokra, ezekre akkor is, ha azok nem szerzői jogvédett alkotások (pl. AI chatbotok által generált alkotások). Amennyiben képeket, kódokat generálnak, jelezzék, hogy használtak-e ezekhez mesterséges intelligencia eszközöket (előnyösen értékeljük, ha használtak).
 
Hivatkozásként valamely tudományos művekben alkalmazott stílus követendő következetesen. Egy lehetséges, és általában javasolt hivatkozási stílus az alábbi:
 
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers): Műszaki területeken használatos, különösen a mérnöki és informatikai tudományokban. A szövegben szereplő idézetek szögletes zárójelben [1] vannak számozva, a hivatkozási lista bejegyzései pedig számozva vannak, és ezt a formátumot követik:
 
[1] A. Szerző, „A tanulmány címe”, A folyóirat/könyv címe (megszokott rövidítés is alkalmazható), kötetszám, pp. xxx-xxx, hónap, év.
 
Internetes hivatkozásoknál cím, URL, a felhasználás dátuma vagy éve, vagy ha ismert, akkor a forrás utolsó frissítésének dátuma vagy éve tüntetendő fel.
 
Elvárt, hogy a pályázó alapos kutatást végezzen, ismerje meg, hogy mások a témájában mit alkottak eddig. Preferált és erősen ajánlott, hogy a pályázók mesterséges intelligencia (MI) eszközöket, mint MI chatbotokat használjanak, különösen az előbb említett kutatás során.
 
A pályázat anyagában politikailag korrekt nyelvhasználat elvárt.
 
Értékelés során figyelembe vesszük a pályázók életkorát, fiatalabb (általános és középiskolás korú) pályázókkal szemben kisebb elvárásokat támasztunk, mint az idősebbekkel szemben.
 
A pályázó kérdezhet, tanácsot, akár konzultációt is kérhet pályázata benyújtása előtt. Kérdését, kérését, valamint konzultációra igényét a [email protected] címen teheti fel, illetve jelezheti.
 
PALYAZATI-FELHIVAS