Ismeretterjesztő workshop

Az Internet Szolgáltatók Tanácsa (ISZT), a HunCERT és a Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (SZTAKI) fogyatékossággal élő emberek segítése céljából rendezvényprogramot indít Akadályok nélkül címmel.

 • Ezen program első rendezvénye a Networkshop keretében kerül megrendezésre egy egész napos, online közvetített ismeretterjesztő workshop formájában
 • melyet egy egész napos szabadidős rendezvény követ Székesfehérváron, melyre minden érdeklődőt szerettel várunk családjával vagy munkatársaival együtt,
 • majd ezt követően egy 4 tanórás délutáni online tanfolyamot indítunk informatikusok számára az online akadálymentesítésről, melyet ismételten évente többször tervezünk a továbbiakban megtartani.

A rendezvényprogram célja, hogy bemutassa azt, hogy az informatika, különösen Internet és az Internet Közösség hogyan segíthet fogyatékosággal élő emberek útjában álló akadályok enyhítésében, különös
tekintettel arra, hogy a kiberbiztonság és az adatvédelem terén milyen kihívásokkal állunk szemben, ezekre pedig milyen megoldásokat tud a szakmai közösség kínálni. 2022-ben a látássérült emberek útjában álló akadályokra fókuszálunk, de célunk az, hogy a következő években más fogyatékossággal elő vagy hátrányos helyzetű embereket érintő problémákkal is foglalkozzunk.

Időpont

2022. április 19. 12:00 – 19:00

Helyszín

Zoom platform, ill. személyes jelenlét a Debreceni Egyetemen.

Támogatónk

NETWORKSHOP 2022, INTEGRITY Kft., Dotroll Kft. Seacon Europa Kft., Deninet Kft.

Rendezvényünk az ISACA Hungary Chapter által támogatott CPE pontszerző esemény

Regisztráció

Látássérültek telefonon is regisztrálhatnak, a +36 1-450-26-60 telefonszámon hétköznap 8:00 – 16:00 között az INTEGRITY Kft. ügyfélszolgálatán keresztül.
regisztráció

A tervezett program

12:00-12:25

Köszöntő és bevezető

Dravecz Tibor ISZT Hálózatbiztonsági és Adatvédelmi munkacsoport vezető, Lengyel Zsófia, Vida Zoltán
12:25-12:30
A magyar fogyatékosságügy helyes szóhasználata.
Magyar Újságírók Országos Szövetsége Fogyatékossággal Élők a Médiában Szakosztályának rövi összefoglaló videója a helyes fogyatékosságügyi szakkifejezésekről. Esély című televíziós magazinműsor szerkesztett kiadása
Magyar Újságírók Országos Szövetsége Fogyatékossággal Élők a Médiában Szakosztálya
12:35-12:55
Látássérültek a társadalomban
Ha választani kellene a fogyatékosságok között, a legtöbb ember a vakságot választaná utoljára. Úgy tűnik, hogy ez szigetel el leginkább a többi embertől, ez tesz a legkiszolgáltatottabbá. Mindannyian találkoztunk már vak emberrel, ha másutt nem, az utcán vagy járműveken. Könnyen felismerhetők a fehér botról, esetleg egy sötét szemüvegről – és egyre gyakrabban egy vakvezető kutya társaságáról. Ha meglátjuk őket, az első reakció rendszerint a szánalom, a második pedig az, hogy segíteni kellene, de nem tudjuk, hogyan. Ezért aztán sokan nem is próbálnak segíteni, abban bíznak, hogy majdcsak akad valaki más, vagy mégis meg tudja oldani egyedül a helyzetet…
Persze nem minden szembetegség okoz teljes vakságot, legtöbbször marad egy kevés használható látás, ez azonban egyénenként nagyon különböző. Ezek a látássérültek is nagyon sok nehézséggel küzdenek, de miközben kétségkívül sokkal könnyebb az életük, mint a vakoknak, mégis többször kerülnek nehéz helyzetbe épp amiatt, hogy nem látszik rajtuk, hogy rosszul látnak.
Az előadás szemléletesen próbálja megmutatni a látássérülés típusait, az akadályokat és a megküzdés lehetőségeit, valamint a társadalmi befogadás, az akadálymentesítés felelősségét.
Németh Márta, Észak-magyarországi Látássérült-rehabilitációs Központ
13:00-13:20
Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar szakmai szolgáltatásai a társadalmi felelősségvállalás jegyében a fogyatékosságügy érdekében
Az előadás bemutatja, hogy az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kara a gyógypedagógia alapképzés keretében, egyedülálló módon a képzés teljes spektrumát kínálja a hallgatóknak 8 szakirányon (autizmus spektrum pedagógiája, értelmileg akadályozottak pedagógiája, hallássérültek pedagógiája, látássérültek pedagógiája, logopédia, pszichopedagógia, szomatopedagógia, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányokon). Az egyes szakirányok oktatói evidencia alapú gyógypedagógiai tudást adnak át a hallgatóiknak, tudományos alap- és alkalmazott kutatásokat végeznek, szakértőként vesznek részt olyan ügyekben, amelyekben a gyógypedagógia kliens köre érintett. Az előadásban szó lesz továbbá a gyógypedagógiai munka egyik jellegzetességéről, a team munkáról is, hiszen a kliensek problémái, szükségletei, elvárásai és lehetőségei többféle szakember együtt-gondolkodását, együttműködését kívánják meg.
Dr Vámos Tibor, ELTE BGGYK Gyógypedagógiai Módszertani és Rehabilitációs Intézet
13:25-13:45

A web-akadálymentesítés alapjai

 • Története: www, WAI, sajtóközlemény, WCAG
 • Fogalmak: adaptáció, kisegítő technológia, szabvány
 • Az akadálymentesség szintjei: a teljesen használhatatlantól a felhasználói élményig
 • Az akadálymentesség üzleti megfontolásai: innováció, goodwill, cégérték
 • Akcióterv: hogyan mit lehet tenni 2022-ben Magyarországon?
Edelényi Zsolt – Web25
13:50-14:10
Akadálymentesség a gyakorlatban (fejlesztőknek)
Hókusz-pókusz, technikai bravúr, vagy konvenciók betartása? A legtöbb fejlesztő még ma sem hallott az akadálymentes honlapokról, max. a „3 pöttyös logót” emlegeti, mint megoldást, vagy talán a nagyobb betűméretről hallott. Szemléletes, látványos megoldások ezek, de a teljesen vak felhasználók számítógép használata szinte semennyire nem a látványra épít. Mégis hogyan tud az egyszeri fejlesztő tesztelni, ha épp nem tudott az utca sarkon egy vak felhasználót keresni? Egyszerű tippek, trükkök fejlesztők számára ahhoz, hogy ne keljen újra írni a teljes kódot utólagos akadálymentesítésre hivatkozva; legalább az alapokat maguktól is betudják építeni.
Pál Zsolt (Pille)
14:15-14:35
Nagyító alatt a nagyítás
A köznyelvben nagyon sokszor összekeveredik, hogy kiket is hívunk vak, és kiket gyengénlátó embereknek. Részben ebből adódhatnak azok a helyzetek is, amikor az informatikai akadálymentesítéseknél sem különülnek el kellően a vak felhasználók és a gyengénlátó felhasználók igényeiből adódó követelmények. Előadásomban bemutatok néhány olyan akadálymentességi problémát, amivel kifejezetten a gyengénlátó felhasználók szembesülnek, főleg a képernyőnagyító szoftverek használata során.
Szántai Károly
14:40-15:00
Akadálymentességi szempontok nem webes dokumentumok készítéséhez
Az akadálymentes honlapok mellett a hátrányos helyzetű emberek számára a nem webes dokumentumok egyenlő esélyű hozzáférését is biztosítani kell. Nem webesnek tekintünk minden olyan szerkezetét tekintve statikus dokumentumot,amely valamilyen szerkesztőprogrammal vagy programból generáltan áll elő. Ez lehet Microsoft Word dokumentum, PDF (Portable Document Format), vagy olyan HTML formátumban elkészített anyag, amely nem egy weboldal szerves része. Az előadás során bemutatásra kerülnek azok az általános követelmények, amelyeknek minden dokumentumra teljesülniük kell. Ezek a követelmények az EN 301 549 EU szabvány webes tartalomra vonatkozó fejezetéből származnak, amely a WCAG 2.1 ajánlás A és AA színtű teljesítési feltételeit tartalmazza. Ezen kívül ismertetjük a legnépszerűbb dokumentumszerkesztővel, a Microsoft Worddel kapcsolatos kiegészítő ajánlásokat. Bemutatjuk, PDF- és HTML dokumentumok jellemző akadálymentességi problémáit, illetve példákat mutatunk azok kiküszöbölésére.
Szuhaj Mihály Informatika a Látássérültekért Alapítvány
15:05-15:25

Felügyeleti elvárások a pénzügyi szolgáltatások akadálymentesítésvel kapcsolatban
A Magyar Nemzeti Bank feladatkörébe tartozik a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete a pénzügyi szervezetek által nyújtott szolgáltatásokat igénybevevők érdekeinek védelme, valamint a pénzügyi közvetítőrendszerrel szembeni közbizalom erősítése céljából. Az MNB fentiek körében a jogalkalmazási gyakorlatának alapjait ismertető, a felügyeleti hatáskörébe tartozó pénzügyi szervezetekre nézve kötelező erővel nem rendelkező ajánlásokat ad ki, melyek közül rendkívül fontos szereppel bír a fogyatékkal élő ügyfelekkel kapcsolatos bánásmódról szóló, 2017-ben kiadott MNB ajánlás.
Ezen ajánlás sorakoztatja fel az MNB pénzügyi szervezetekkel szemben támasztott elvárásait, fogyasztóbarát megoldásokra vonatkozó javaslatait a fogyatékossággal élő személyeknek történő szolgáltatásnyújtással kapcsolatban. A prezentáció röviden bemutatja, hogy az MNB milyen elvárásokat közvetít a piaci szereplők felé a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés követelményével, a hátrányos megkülönböztetés tilalmával, illetve az indokolt előnyben részesítéssel, a fizikai környezet kialakításával, az online és technológiai szolgáltatásokkal, a szerződéskötési és tájékoztatási gyakorlattal, valamint a pénzügyi szervezetek belső működésével (képzési, ügyintézési gyakorlattal) kapcsolatban.
Az előadás bepillantást enged az akadálymentesítéssel és a fogyatékossággal élő személyek által igénybe vett szolgáltatásokkal kapcsolatos felügyeleti tapasztalatokba, továbbá kitér a vonatkozó joganyag fejlődésére a termékekre és a szolgáltatásokra vonatkozó akadálymentességi követelményekről szóló 2019. április 17-i 2019/882 (EU) európai parlamenti és tanácsi irányelvben kitűzött további fejlesztési célok bemutatásával.

dr. Tátrai Zsófia jogéász, MNB Fogysztóvédelmi jogérévényesítési főosztály
15:30-15:50
Az MNB Informatikai felügyelet tapasztalatai a távoli ügyfélazonosítás és elektronikus szerződéskötés akadálymentesítésével kapcsolatban
A Magyar Nemzeti Bank feladatkörébe tartozik a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete a pénzügyi szervezetek által nyújtott szolgáltatásokat igénybevevők érdekeinek védelme, valamint a pénzügyi közvetítőrendszerrel szembeni közbizalom erősítése céljából. Az MNB Informatikai felügyeleti főosztálya – egyéb feladatai mellett – az informatikai rendszerek megfelelőségével kapcsolatban vizsgálatokat folytat, valamint részt vesz a vonatkozó jogszabályok és felügyeleti szabályozó eszközök kidolgozásában.
A pénzügyi szektor fejlődése okán a szolgáltatók egyre inkább a különféle elektronikus csatornákra terelték az ügyfelekkel való szerződéskötést, kapcsolattartást, valamint a pénzügyi szolgáltatások használatát. A digitalizáció szükségszerűen egyszerűbbé tette egyes megoldások igénybevételét, míg más szolgáltatások újabb kihívások elé helyezték a különféle fogyatékkal élő ügyfeleket.
Az előadás során bemutatásra kerülnek a pénzügyi intézmények informatikai rendszereivel szemben támasztott elvárások, az intézmények akadálymentesítési törekvései, a digitalizáció akadálymentesítésre gyakorolt hatásai, a fogyatékkal élőket érintő informatikai megoldások és hiányosságok, illetve a vonatkozó adatkezelési kérdések.
Szegfű László osztályvezető, MNB Informatikai felügyeleti főosztály
15:50-16:00

Kérdések és válaszok az elhangzottakról

Moderátor: Ormos Pál SZTAKI/HunCERT
16:00-16:20
ARIADNÉ vakvezető rendszer
Az Óbudai Egyetem mérnökeinek innovatív fejlesztése, az ARIADNÉ vakvezető rendszer új utat nyit meg látássérültek akadálymentes közlekedésének segítésében. A rendszer alapeleme egy olyan elektronikus érzékelővel ellátott vakbot, mely segíti a használóját, hogy egy speciális vezetőcsíkot követve önállóan el tudjon jutni céljához. A rendszer a mitológiai helyzethez hasonlóan vezetheti ki felhasználóját a közlekedési labirintusból.
Az ARIADNÉ® alkalmas belső terekben, közintézményekben, munkahelyeken és otthon is a vakok és gyengénlátók tájékozódásának segítésére, de akár kültéri események akadálymentessé tételére is.
A speciális vakbot a hagyományos pásztázó mozgatásakor hang és vibráló jelzést is ad, amikor a botvég áthalad a vezetőcsík felett, így segítve a felhasználót az önálló tájékozódásban.Az ARIEDNÉ® vakvezető rendszert a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (MVGYOSZ) is tesztelte és a fejlesztést jónak értékelte.A rendszer jellemzői:
 • Az ARIADNÉ® bot a hagyományos vakbottal megegyező méretű és súlyú.
 • A botvég görgős gömbfelületben végződik, ezzel segíti a pásztázó mozgást.
 • A hang és vibráló jelzés a felhasználó által programozható.
 • Az elektronika tápellátását vezeték nélküli töltéssel működő akkumulátor biztosítja.
 • A bot teljes hosszában fényvisszaverő bevonatú.
 • Az akadályokat kikerülő vezető csík az útburkolaton tartósan rögzíthető, vagy beépíthető – több párhuzamos csíkkal a potenciális veszélyek is jelezhetők
 • Az útelágazásokat Y alakú vonal kialakítás jelzi, amelyről a bot hanggal vagy rezgéssel tájékoztatja használóját.

Az ARIEDNÉ® rendszer fejlesztése tovább folytatódik. Kísérleti kipróbálás alatt van a „beszélő” bot, mely elágazásoknál, csomópontoknál elhangzó szöveggel tájékoztatja a felhasználót a továbbhaladás lehetőségére.

Dr. Major László Óbudai Egyetem
16:25-16:45

Ergománia előadása

Dr. Rung András
16:45-17:00
Szünet
17:00-17:20
Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének előadása
17:25-17:45
Az észt aláírási megoldások és az akadálymentesítés
Az előadásban bemutatásra kerül az észt példa abból az aspektusból, hogy milyen gyakorlatias elgondolások mentén lehetett odáig eljutni, hogy a lakosság több mint 99%-a használja napi szinten az elektronikus aláírási megoldásokat egy európai tagállamban. Ez magától értetődően azt is jelenti, hogy a teljes lakosságnak hozzáférhetővé kellett tenni ezeket a szolgáltatásokat, azaz az akadálymentesítésre is oda kellett figyelnie annak a kormánynak, amely a teljes populációt célozta meg a digitális szolgáltatásokkal.
Dr. Erdősi Péter Máté MELASZ
17:50-18:10
eRikkancs az akadálymentes digitális újságos
Digitális újságolvasó rendszer, mely segítségével a látássérültek is maradéktalanul képesek elolvasni az eddig csak nyomtatott formában elérhető újságokat. Mindezeken túl nem csak a látássérülteknek segítség, hanem az olvasási nehézséggel küzdő embereknek is. Valamint az „ép” embereknek is egy alternatíva, hiszen akár sportolás, házimunka, vagy autóvezetés közben is meghallgathatják kedvenc újságukat.
Dvariecki Bálint, Alko-Soft Nonprofit Bt.
18:15-18:35
Szőrös kollégák az irodában
Mit jelent egy munkahelyi közösség számára, ha az új kolléga látássérült, ráadásul vakvezető kutyával járna munkába?
Milyen nehézségekre számíthatunk? Hogyan tudjuk őket segíteni? Hozhat-e ez a szituáció pozitív változásokat a munkahely életében?
Megannyi kérdés, amire könnyebb válaszolni, ha megtudunk néhány fontos információt a vakvezető kutyák felkészítéséről, munkájáról és az emberekhez fűződő különleges viszonyukról.
dr. Mezősi Tamás Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítvány
18:35-18:45

Kérdések és válaszok az elhangzottakról

Moderátor: Ormos Pál SZTAKI/HunCERT
18:45-19:00

Kvízjáték

Levezeti: Bencze Zoltán INTEGRITY Kft.
19:00-19:10
Diákpályázat eredményhirdetés